logo
background
people

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a Simon Norbert által üzemeltetett simonnorbert.hu Honlap (továbbiakban Honlap) adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

A weboldal üzemeltető Simon Norbert tiszteletben tartja a Honlap Látogatóinak, mint természetes személyeknek az adataik kezelésével összefüggő védelmét.

Ennek érdekében Simon Norbert (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, továbbá a vonatkozó hazai jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a Látogató által elektronikus úton megadott, vagy hozzá köthető személyes adatok biztonságát, a szükséges technikai és biztonsági feltételeket, továbbá mindazon intézkedéseket, mellyel a jogszabályok betartását bizonyítani tudja.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő „Adatkezelési eljárási szabályzatának” mellékletét képezi.

Az Adatkezelő mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója a Honlapon mindenki számára elérhető.  

 Az Adatkezelőre vonatkozó adatok:

Név: Simon Norbert
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 43.
Adószám: 68667986135
Telefonszám: +3670/3678353
E-mail cím: info@simonnorbert.hu
Honlap: www.simonnorbert.hu

Szerver üzemeltető: BERE-NET kft.

Az Adatfeldolgozóra vonatkozó adatok: A Látogatók által megadott adatok feldolgozásához adatfeldolgozót a társaság nem vesz igénybe.

A Honlapon kezelt személyes adatok köre:

Árajánlat kérés céljából nyilvántartott adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, választott szolgáltás/ok

Kapcsolatfelvétel céljából nyilvántartott adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, felhasználó által önkéntesen megadott, az Adatkezelő által nem kért adat/ok

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett Látogató kifejezett nyilatkozata és hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez

Az adatkezelés célja: A fenti adatokat a Látogató elektronikusan adja meg a Honlapon hirdetett szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatkérés és kapcsolatfelvétel érdekében.

Adatkezelő a Látogató által megadott adatokat kizárólag az általa nyújtott szolgáltatás ismertetésére, árajánlat, technikai segítségnyújtás, és kapcsolatfelvételre használja fel.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is bármikor lehetősége van a Látogatónak jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Honlapon külön linken kerül megjelenítésre. Az ajánlatkérő űrlap elküldéséhez pedig kifejezett nyilatkozattal kell hozzájárulnia személyes adatai kezeléséhez, továbbá nyilatkoznia kell az adatkezelési tájékoztató tartalmának elfogadásáról.

A kezelt adatok megőrzésének ideje: amíg a Látogató a személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben a Látogató a személyes adatai törlését kéri, az Adatkezelő a törlést 3 napon belül elvégzi, melynek tényéről a Látogatót tájékoztatja.   

Az adatokat az Adatkezelő a levelező rendszerében tárolja, melynek tartalmához az Adatkezelő által kijelölt belső munkatárs/ak férnek hozzá.

Egyéb módon kezelt adatok: A Honlapon keresztül – általában valamennyi webhelyhez hasonlóan – az Adatkezelő ún. Cookie-k (Sütik) elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhelyek megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében. A sütik alkalmazásának célja a Honlap használatának többféle szempontból történő elemzése, működésének biztosítása. A sütik olyan fájlok, vagy üzenetek, amelyek a számítógépen, vagy okostelefonon, táblagépen tárolódnak, amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt. A sütik tartalmazzák a webhely nevét, az időtartamát, amilyen hosszan tárolja a készülék, továbbá az értékét, egy véletlenszerűen generált egyedi számot. 

A sütik révén az Adatkezelő anonim adatokat kezel, annak érdekében, hogy a látogató igényeire szabhassa szolgáltatásait. Ezek a sütik átmenetileg, a böngészés időtartamáig léteznek, azok a böngésző bezárásával törlődnek. Ezekből az információkból a személy szerinti azonosítás nem végezhető el.

Egyes sütik tehát azonnal törlődnek, más sütik információját azonban mindaddig megőrzi készüléke, ameddig azt a Látogató ki nem törli. A működési sütiken túl, egyek sütik a Látogatók kényelmét szolgálják, hiszen ha engedélyezik sütik használatát egy honlapon, és a weboldal ezáltal megőriz olyan fontos információt, pl. hogy a Látogató járt már korábban a böngészett honlapon, és megtekintett egy bizonyos terméket, vagy vásárolt egy weboldalról, visszanézheti korábbi kereséseit, vagy megrendeléseit. Ezen sütik – jóllehet köthetők személyes adatokhoz – de az információ nem személyesen azonosítható.

Vannak továbbá olyan sütik, amelyek arról szolgáltatnak információt, hogy egy Látogató milyen menüt látogat, mennyi időt tölt az oldalon, milyen hibaüzenetek jelennek meg számára, így szintén névtelen és összesített adatokat lehet kapni, tehát egy személy azonosítására egyénileg nem alkalmasak. Illetve léteznek továbbá olyan sütik, amelyek kifejezett reklámcéllal információkat tartalmaznak.

A sütik használata a felhasználók által szabályozható. A sütik használata külön engedélyezhető, illetve tiltható, amelyet a felhasználók bármikor a web böngésző beállításain belül módosíthatnak, továbbá törölhetik a meglévő sütiket.

A Látogató az oldal böngészésének megkezdése előtt tájékozódhat a sütik működéséről, és kifejezett nyilatkozatával elfogadhatja azokat, annak tudatában, hogy a sütik használata hatással van a Honlap teljesítményére és a webhely funkcióira, illetve akár korlátozhatja a Látogató hozzáférését a webhely egyes tartalmához.

A sütik elfogadása, alkalmazása tehát választási lehetőség, az nem kötelező, mindazonáltal sütik nélkül a webhely bizonyos funkciói egyáltalán nem, vagy nem megfelelően fognak működni.

A Látogató személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogai keretében – az Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően – jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódhasson az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet a Honlap tulajdonosa az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosít. A Látogató a róla kezelt adatokról jogosult tájékoztatást kérni, továbbá kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni. A Látogató tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

A Látogató a személyes adatait érintő észrevétel, javaslat, probléma esetén, a Honlapon feltüntetett kapcsolati címen fordulhat az Adatkezelőhöz. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot a Látogató részéről az Adatkezelő csak írásbeli úton fogadja el. Az Adatkezelő köteles válaszát 30 napon belül a Látogató részére írásban megküldeni.  

A Látogatónak joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az Adatkezelő biztosítja a Látogató számára személyes adatainak biztonságos (SSL) csatornákon keresztül történő megadását, az adatszivárgás elkerülése érdekében. Az Adatkezelő adatvédelmi incidens esetére az „Adatkezelési eljárási szabályzatában” foglalt, magára nézve kötelező incidenskezelési terv alapján köteles eljárni.

Az Adatokat az Adatkezelő saját üzemeltetésű, tűzfallal ellátott, biztonságos szerverén tárolja, valamint biztonságos kommunikációval ellátott levelező fiókjában. Az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

©2018-2024 simonnorbert.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Weboldal készítés